Sesja letnia TUL-Pruszcz

„Śladami Mennonitów na Żuławach”

Pruszcz Gdański/Rusocin, 21-29 lipca 2017 r.

 

Organizatorem sesji letniej TUL „Śladami Mennonitów na Żuławach” od 21 do 29 lipca 2017 r. był:

- Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Pruszczu Gdańskim,

- Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim,

- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Rusocinie.

21.07. 2017 r.

Przyjazd, zakwaterowanie i wybór samorządu sesji letniej TUL 2017.

Koordynatorem prac logistycznych związanych z uczestnikami sesji letniej została mgr Anna Byczuk wiceprezes OR TUL w Pruszczu Gdańskim.

22.07. 2017 r.

    1. Prezes OR TUL w Pruszczu Gdańskim dr inż. Jan Kopiński i mgr Henryk Milanowicz powitali gości i dokonali uroczystego otwarcie sesji letniej TUL.

    2. Prezentacja nr 1 „Działalność Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Pruszczu Gdańskim w latach 2000- 2017” przedstawił dyrektor ODN przy OR TUL mgr inż. Andrzej Dopka.

    3. Prezentacja nr 2 „Monografię wydaną z okazji 70-lecia Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” oraz stan aktualny placówki oświatowej i współpracę z TUL przedstawiła wicedyrektor mgr Danuta Raniszewska.

    4. Wykład inauguracyjny nr 1 „Jak budować strategie wzrostu w przedsiębiorstwie, także pożytku publicznego?” wygłosił prof. Sławomir Juszczyk.

    5. Wykład nr 2 „Historia ludności zamieszkującej ujście Wisły” wygłosił mgr Henryk Milanowicz.

    6. Warsztaty śpiewacze nr 1 prowadził mgr Roman Szydłowski.

    7. FAKTORIA KULTURY Scena Letnia Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim „Randka z feministką” J. Kreft-Baka, K. Matuszewski, reż. M. Derlatka.

23.07.2017 r.

    1. Zwiedzanie kościoła pw. św. Mikołaja w Łęgowie i Zespołu Pałacowo-Folwarczno-Dworskiego w Rusocinie przeprowadził mgr inż. Andrzej Dopka. Zwiedzanie historycznych obiektów sakralnych (kościołów - Podwyższenia Krzyża Świętego i MBNP) oraz budowli świeckich Pruszcza Gdańskiego przeprowadziła mgr Małgorzata Słowik

FAKTORIA KULTURY Scena Letnia Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim. Scena Muzyczna – recital Teresy Werner.

24.07.2017 r.

    1. Wycieczka nr 1: Zatoka Gdańska – plaża, molo i bulwar nadmorski w Gdańsku Brzeźnie, park Gdańsk Jelitkowo – Sopot (pałace, wille, łazienki południowe), Sopot Molo – Grand Hotel – pomnik Haffnera (założyciel uzdrowiska) – park im. Marii i Lecha Kaczyńskich, panorama Gdańska przeprowadził mgr inż. Andrzej Dopka.

    2. Warsztaty florystyczne nr 2. Układanie kompozycji kwiatowych z żywych kwiatów, tworzenie obrazów kwiatowych i ozdobnych torebek przeprowadziła mgr inż. Barbara Włodarczyk-Przewłoka.

25.07.2017 r.

    1. Wycieczka nr 2 „Zwiedzanie Gdańska i Muzeum II Wojny Światowej” oraz „Drogami wolnych kupców gdańskich i nie tylko” w tym „Muzeum Obrońców Poczty Polskiej” w Gdańsku przeprowadziła mgr Małgorzata Słowik.

Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców, Bazyliki NMP, Bazyliki św. Mikołaja, Bazyliki św. Brygidy, Matki Kościołów św. Katarzyny, kościoła św. Jakuba, Placu Kaszubskiego, Długiego Targu – Głównego Miasta (Długi Targ i ul. Długa) przeprowadził mgr inż. Andrzej Dopka.

26.07.2017 r.

    1. Wycieczka nr 3. Zwiedzanie miejsca chrztu i kultu patronki Zakonu Krzyżackiego NMP bł. Doroty z Montowów Wielkich w kościele św. Piotra i Pawła, cmentarza Menonitów w Stogach Malborskich i Zamku Krzyżackiego w Malborku przeprowadziła renomowana przewodnik mgr Katarzyna Czajkowska.

27.07.2017 r.

    1. Wykład nr 3 „ Kultywowanie tradycji świętych i związanych z tym obyczajów w kulturze ludowej” wygłosił mgr Henryk Milanowicz.

    2. Prezentację nr 3 i nr 4 „Co powinniśmy wiedzieć o Kaszubach?” oraz Współpracę TUL z Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pruszczu Gdańskim” przedstawił mgr inż. Andrzej Dopka.

    3. Prezentacja nr 5 „O historii Pruszcza Gdańskiego i okolic w teorii i na zdjęciach ale inaczej!‘’ przedstawiła mgr Małgorzata Słowik

    4. Warsztaty malarskie nr 3 przeprowadziła mgr Barbara Biegańska

28.07.2017 r.

    1. Wycieczka nr 4 „Szlakiem Mennonitów po Żuławch Steblewskich” zwiedzanie kościołów i domów podcieniowych w Wróblewie, Krzywym Kole, Koźlinach, Steblewie, Giemlicach, Kiezmarku i Trutnowach (p. Kufel) przeprowadziła mgr Małgorzata Słowik.

    2. Wystawa malarstwa mgr Barbary Biegańskiej.

    3. Podsumowanie sesji letniej TUL „Śladami Mennonitów na Żuławach” połączone z wręczeniem wycinanek Elżbiety Gniazdowskiej przeprowadził Henryk Milanowicz, Maria Wielądek i Jan Kopiński.

    4. Wręczenie zaświadczeń „Animatorów i organizatorów życia kulturalnego w środowisku lokalnym dla kadry wychowawców Uniwersytetów Ludowych" zorganizowany przez Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w Pruszczu Gdańskim – dyrektor ODN przy OR TUL mgr inż. Andrzej Dopka.

    5. Prezentacja nr 6. Przegląd kronik OR TUL za lata 2000-2010 i 2011-2017 przedstawił mgr inż. Andrzej Dopka

    6. Uroczysta kolacja połączona z oprawą muzyczną ucznia z kl. III TH w ZSOiO Daniela Juchniewicza.

29.07.2017 r.

    1. Pożegnanie uczestników sesji letniej TUL 2017 „Śladami Mennonitów na Żuławach”


PODSUMOWANIE

W sesji letniej TUL w Pruszczu Gdańskim uczestniczyło 50 osób w tym 28 osób to zaproszeni goście(OR TUL Warszawa, Wrocław-Milicz, Śrem-Grzybno, Łomża, Jabłoń, Piotrków Trybunalski, Przemystka i Pruszcz Gdański). Pozostałe 22 osoby stanowili organizatorzy i personel techniczny. Uczestnicy sesji letniej TUL 2017 w Pruszczu Gdańskim „Śladami Mennonitów na Żuławach” wzięli udział w 22 różnych formach realizacji tj. wykłady, prezentacje, warsztaty, wycieczki, wystawy, obejrzenie sztuki teatralnej, uczestnictwo w recitalu, a także w przeglądzie kronik OR TUL w Pruszczu Gdańskim.

Organizatorzy sesji letniej TUL:

 1. Jan Kopiński – prezes OR TUL w Pruszczu Gdańskim
 2. Anna Byczuk – wiceprezes OR TUL w Pruszczu Gdańskim
 3. Barbara Włodarczyk-Przewłoka – skarbnik
 4. Bożena Zamora – członek zarządu OR TUL
 5. Marek Urbanek - członek OR TUL, dyrektor ZSR CKP w Rusocinie
 6. Danuta Raniszewska – członek OR TUL, wicedyrektor ZSOiO w Pruszczu Gdańskim
 7. Barbara Biegańska - członek OR TUL, artysta malarz
 8. Andrzej Dopka - członek OR TUL, dyrektor ODN przy OR TUL
 9. Małgorzata Słowik - członek OR TUL, przewodnik turystyczny

Personel Techniczny:
 1. Katarzyna Czajkowska - przewodnik turystyczny
 2. Daniel Juchniewicz z asystentem
 3. Leszek Grydziuszko – kierowca ZSOiO
 4. Kierowca autokaru
 5. Kucharki(p. Jagoda-intendent, p. Iwona i p. Halina)

Pozostali:
 1. Członkowie rodzin

 

Sesja letniej TUL 2017 „Śladami Mennonitów na Żuławach” w liczbach

Lp.

Formy realizacji

Ilość

1.

Wykłady (inauguracyjny, historyczny, tradycje i obyczaje)

3

2.

Prezentacje (dorobek OR TUL, ZSOiO, Kaszuby, Pruszcz Gdański, ODN)

6

3.

Warsztaty (śpiewacze, florystyczne, malarskie)

3

4.

Sztuka teatralna „Randka z feministką”

1

5.

Wycieczki (Gdańsk, Sopot, Malbork, Żuławy)

4

6.

Scena Muzyczna – recital Teresa Werner i Daniel Juchniewicz

2

7.

Wystawa malarstwa – B. Biegańska, prace uczestników sesji

1

8.

Przegląd kronik OR TUL za lata 2000-2010 i 2011-2017

2

Razem

22


Zapis w Kronice OR TUL w Pruszczu Gdańskim

Uczestnicy sesji letniej TUL 2017 „Śladami Mennonitów na Żuławach” napisali w kronice OR TUL:

W dniach 21.07-28.07.2017 r. Oddział Regionalny TUL w Pruszczu Gdańskim gościł swoich tulowskich kolegów z całej Polski na kolejnej sesji letniej „Śladami Mennonitów na Żuławach”. Uczestnicy sesji dziękują gospodarzom za miłe i serdeczne przyjęcie, ciekawy program oraz wspaniałe wycieczki edukacyjne”.

Podpisało 28 osób

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych osiągnięć”.

Podpisał prof. Sławomir JuszczykOpracował: Andrzej DopkaZałącznik: