Współpraca OR Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Pruszczu Gdańskim
ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kombatanckim Związku Polaków "Młody Las"
w Pruszczu Gdańskim

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Związku Polaków "Młody Las" w 2009 roku powołał nowe koło w Pruszczu Gdańskim.

Głównym celem koła jest:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

- pielęgnowanie polskości,

- rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- chronienie od zapomnienia patriotycznej działalność Polaków, w tym Tajnego Związku „Młody Las”.

Tajna organizacja została utworzona 5 maja 1941 r. w Malborku z inicjatywy Aleksandra Wiśniewskiego ps. "Ali", Narcyza Kozłowskiego ps. "Szary", Antoniego Janowicza ps. "Ksiądz" i Romana Dzierzbickiego ps. "Kłos".

Od początku działalności koła członkowie TUL aktywnie uczestniczą w pracach stowarzyszenia. Zarządem Koła kieruje Janusz Aszyk, Jan Kopiński, Barbara Przewłoka, a członkami koła są Alicja i Sławomir Błażejak. Bierzemy czynny udział w uroczystościach patriotycznych, które odbywają się w Pruszczu Gdańskim jak i regionie.

Corocznie bierzemy udział:

- w obchodach rocznicowych powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy, które odbywają się w dniu 24 marca.

- w obchodach Rocznicy „Marszu Śmierci więźniów Obozu Koncentracyjnego KL Stutthofw dniu 25 stycznia. Szczególna uroczystość odbyła się w 2015r. w 70 rocznicę ewakuacji obozu tzw. „Marszu Śmierci”, które odbyły się w nietypowym miejscu, na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim. To tu znajdował się zapomniany krzyż. Ks. prałatStanisław Łada z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ufundował nowy krzyż, a społeczność rodzin więźniów obozu Stutthof sfinansowała pomnik upamiętniający ofiary „Marszu Śmierci”

- tradycyjnie każdego roku bierzemy udział w dniu 1 września w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej.

- uczestniczymy w uroczystych apelachorganizowanych 17 września przez Pruszczańskie Koło Związku Sybiraków w rocznice napadu Związku Sowieckiego na Polskę.

- corocznie 11 listopada bierzemy udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

- 23.05.2015 delegaci TUL uczestniczyli w VIII obradach Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Polaków „Młody Las” w Malborku

- w dniach 26-27. IX. 2015r. p. Andrzej Dopka uczestniczył w konferencji popularnonaukowej

Życie i Czyny Niezłomnych Kobiet Wiejskich Polski Podziemnej w Pamięci I Działaniu Pokoleń XXI Wieku”, która odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej W Warszawie. Przedstawił dokument przygotowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Związku Polaków "Młody Las" - Kartę z historii „ Młodego Lasu”. Przedstawicielki bohaterskich kobiet w Tajnym Związku Polaków „Młody Las”. Tymi bohaterkami były: Monika Isdepska, Henryka Juliana Rumińska z d. Szmitkowska, Regina Krzos z d. Cymerman .

28.08. 2016r. Prezes koła p. Janusz Aszyk wraz z delegacja brał udział w uroczystościach pogrzebowych zamordowanych w 1946 r. przez komunistów Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i śp. Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”.

Współpracujemy też z Terenowym Oddziałem Żuław i Powiśla Związku Polaków ‘Młody Las”.

 

Opracowała: Barbara Włodarczyk-Przewłoka