ŚWIATOWY TYDZIEŃ PIENIĄDZA - GLOBAL MONEY WEEK 2017

W dniach od 27 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim odbyła się akcja Global Money Week.

Światowy Tydzień Pieniądza obfitował w bardzo bogaty program wydarzeń. Ogólnopolskim koordynatorem inicjatyw podejmowanych przez poszczególne środowiska szkolne jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Akcja GMW była skierowana do młodzieży jako przyszłych uczestników rynku finansowego i miała zasięg międzynarodowy. Hasło tegorocznej, VI edycji brzmiało „Learn. Save. Earn – Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”. Warunkiem uczestnictwa w akcji było zaplanowanie oraz realizacja działań lub aktywności nawiązujących do ww. hasła. Proponowane formy to wszelkiego rodzaju konkursy.

Szkolny koordynator GMW Andrzej Dopka oddał inicjatywę młodzieży, która wykazała się dużą różnorodnością pomysłów.

Przeprowadzono:

  1. Konkurs wiedzy z zakresu rynku finansowego – 31 uczniów 
  2. Konkurs plastyczny na plakat – 24 uczniów 
  3. Konkurs plastyczny na najciekawszy projekt skarbonki – 11 uczniów 
  4. Przygotowane i przeprowadzone przez uczniów badanie – ankieta (30 rodziców i 30 uczniów) 
  5. Lekcje – 3 uczniów 
  6. Prezentacje z zakresu edukacji finansowej – 2 
  7. Wolontariat – 5 uczennic 

Gośćmi Szkoły w ramach spotkań z ciekawymi osobami, które dotyczyły podstaw przedsiębiorczości, gospodarności, planowania budżetu pozyskiwania funduszy z UE i oszczędzania na dany cel byli:

Spotkania odbyły się w się w naszej świetlicy. We wszystkich formach działania uczestniczyło łącznie ponad 160 uczniów, 30 rodziców oraz nauczyciele Katarzyna Pałasz-Boćkowska i Jan Kopiński – spotkania z pracodawcami, Grażyna Barańska – plakaty i skarbonki, Robert Targoński - fotografia, Sławomir Błażejak - wolontariusze (zebranie datków dla chorego ucznia Darka) oraz wychowawcy klas. Młodzież aktywnie uczestnicząca w akcji GMW otrzymała słodycze ufundowane przez OR TUL w Pruszczu Gdańskim oraz BON "Dzień bez pytania”.

Opracował: A Dopka