Wycieczka OR Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych do Mierzeszyna z Pruszcza Gdańskiego

20.06.2015 r.

W wycieczce TUL z Pruszcz Gdańskiego uczestniczyli członkowie i sympatycy:

Jan Kopiński – prezes OR TUL, p Kopińska, Janusz Aszyk, Michał Seroczyński, Andrzej Dopka, Dorota Dopka, Barbara Jamroż, Barbara Przewłoka, Anna Miotke, Anna Chomicka Piotr Żywiałowski, Andrzej Leśniewski i inni. Przewodnikiem wycieczki do Wojanowa, Mierzeszyna i okolic była Małgorzata Słowik. Zaprezentowała na zdjęciach dawny pałac w Wojanowie oraz park z kikuset-letnimi dębami. W Zaskoczynie grupa TUL obejrzała pomnik Macierzyństwo rzeźbiarza THORAK z 1942 r.

W Mierzeszynie zwiedzono dawny kościół ewangelicki oraz miejsca uwięzienia Polaków z 1939 r. imiejsca pamięci np. ks. dziekana Jana Aeltermanna. Kolejnym miejscem odwiedzin było muzeum-skansen największego poety ludowego Zygmunta Bukowskiego z Mierzeszyna. Jego sylwetkę i twórczość przedstawiła p. Bukowska (żona poety i rzeźbiarza). Dalej wycieczka skierowała się do Czapielska. Ks. Andrzej Wilczewski przedstawił historię Kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa z XVIII w. o ciekawej konstrukcji tzw. pruski mur. Podsumowanie wycieczki nastąpiło w Starej Wozowni w Lublewie Gdańskim.


Opracował: A Dopka