Zjazd Krajowy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Czarnocinie OR TUL Piotrków Trybunalsk

Termin: 10-12.04.2015

W ZK TUL z Pruszcz Gdańskiego uczestniczyła delegacja w składzie:

Na Zjeździe dokonano podsumowania pracy poszczególnych Oddziałów Regionalnych TUL za okres 4-letniej kadencji. Wybrano nowy Zarząd Krajowy TUL oraz wręczono zasłużonym członkom TUL medale Komisji Edukacji Narodowej. Podczas zjazdu wystąpił Zespół Ludowy „Czarnocin” i młodzież szkolna, która przedstawiła miejscowy dorobek kulturalno-obrzędowy regionu. Zjazd w Czarnocinie był związany z tradycją i obrzędowością Świąt Wielkanocnych. Ponadto uczestnicy Zjazdu zwiedzali szkołę w Czarnocinie i odbyli wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego. Tam przewodnik przybliżył członkom TUL historię miasta oraz zabytków. Najważniejsze z nich to:


Opracował: A Dopka