Zjazd Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych
- letnia sesja w OR TUL w Żywcu

23.07-02.08.2012 r.

 

W Zjeździe OR TUL w Żywcu z Pruszcz Gdańskiego uczestniczyła delegacja w składzie:

Jan Kopiński – prezes OR TUL

Barbara Przewłoka – skarbnik OR TUL

Andrzej Dopka – członek TUL

 

Wanda Hajok z Gilowic i Janina Golec z Węgierskiej Górki zaprosiły TUL do Żywca.

Letnia sesja TUL została zorganizowana w Żywcu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej co pozwolił na obejrzenie występów zespołów regionalnych i zespołów folklorystycznych - góralskich z całego świata. Przedstawiły różne obrzędy związane z życia górali regionu i świata.

Wysłuchaliśmy prelekcji przygotowanych przez pracowników Muzeum w Żywcu.

 1. „Historia, kultura i obyczaje na Ziemi Żywieckiej”- mgr Barbara Rosiek.

 2. „Żydzi w Żywcu”- mgr Katarzyna Jaworska.

 3. Historię Żywca, architekturę i jego mieszkańców przedstawiła etnograf pani Barbara Rosiak,

pozostałe wykłady wygłosili:

 1. „W 120 rocznicę urodzin Ignacego Solarza”- dr Ryszard Miazek, dyrektor CBR w Warszawie.

 2. „J. I. Kraszewski- człowiek, pisarz, instytucja w 200-setną rocznicę urodzin” - mgr Henryk Milanowicz, poprowadził również dyskusję panelową nt. bohatera narodowego.

 3. „Znaczenie pieśni w życiu człowieka”- dr Janina Tobera.

 4. „Cykl koniunkturalny, gospodarczy i światowy ,szanse i zagrożenia”- prof. Sławomir Juszczyk z SGGW w Warszawie.

 5. „O żywności ekologicznej” -prof. Ewa Sienkiewicz z UP we Wrocławiu.

 6. Zwiedzenie zamku w Pszczynie, wjazd koleją linową na Skrzyczne i skocznię im. A. Małysza w Wiśle.

 7. Zwiedzanie Browaru w Żywcu oraz miasta Bielsko Białej i Cieszyna.

Warsztaty dotyczyły:

- wykonania tradycyjnych bukietów żywieckich z krepy, które prowadziła pani Zofii Pawełek,

- warsztatów teatralnych poświęconych Wisławie Szymborskiej przeprowadzonych przez Stanisławę Szypluk z Supraśla,

- prezentacji prac bukieciarskich i teatralnych,

- śpiewu, który prowadzili Roman Szydłowski i Jerzy Szwargot

-wydania gazetki „TULotka” pod red. Gabrieli Olszańskiej i Doroty Żebrowskiej

 

Szczególny wieczór i spotkanie z kulturą ludową przygotowała Wanda Hajok, która jest założycielką, kierownikiem i artystką amatorskich zespołów ludowych DOLANIE (dorośli) i GRONICEK (dzieci) w Gilowicach. W zespołach tych tańczą, śpiewają i grają całe rodziny, w tym również dzieci i wnuki naszej gospodyni. W trakcie sesji odbył się również Nadzwyczajny Zjazd Delegatów TUL, który zwołany został celem wprowadzenia zmian do Statutu TUL RP wymaganych przez KRS w Warszawie. Delegaci podjęli również uchwałę o nadaniu godności Honorowego Prezesa TUL prof.. Tadeuszowi Pilchowi. W związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie TUL kol. Teofila Grodzkiego, delegaci powołali na członka Zarządu Kol. Jana Kopińskiego.

 

Załącznik:

 1. Fotogaleria www.tul.org.pl

-wykonanych przez uczestników sesji: Urszula Drożdżyńska, Henryk Różański, Teofil Grodzki i Irena Węclewska.

 

 

Opracował: A Dopka na podstawie strony www.tul.org.pl